SPOKOJENÝ

ŽIVOT

Většina po něm touží, avšak málokdo jej žije.


Stačí udělat první krok a společně nalezneme vaši reálnou představu spokojeného života a nastartujeme proces pozitivní změny vedoucí k vytyčenému cíli 


Lucian Kantor

Lucian Kantor

Jsem poradce, kouč a psychoterapeut zabývající se komunikací  a mezilidskými vztahy jak v osobním, tak i v profesním životě. 


Nejčastěji řeším  krize ve vztahu, nevěru, manželské a partnerské problémy,  týmové vztahy, profesní a osobní rozvoj, syndrom vyhoření - burnout, životní stres, harmonizaci života, rozvoj sebevědomí a vědomých vztahů.


Mým profesním přístavem je Manželská a rodinná poradna Praha a Psychoterapie Praha.


Jsem supervizor týmů, lektor a externí lektor vzdělávacích společností.

 

Jsem členem SOFT - Společnosti rodinných a systemických terapeutů v ČR.


Jsem mimořádný člen AMRP - Asociace manželských a rodinných poradců ČR.

 

V průběhu své odborné praxe jsem zastával, mimo jiné, tyto pracovní pozice:
vedoucí terapeutického střediska, vedoucí terapeutického zážitkově-zátěžového programu,  manželský poradce, psychoterapeut, školní psycholog, středoškolský pedagog (psychologie), pracovník krizové linky, smluvní terapeut České pošty, s.p., Praha - poskytování pomoci zaměstnancům, kteří prožili traumatickou událost.  

Lucian Kantor - ZnamyLekar.cz

Své poznatky jsem doposud uceleně nepublikoval, přednesl jsem je však na dvou konferencích AMRP 

a své postřehy pravidelně poskytuji médiím.


Byl jsem odborným garantem několika vzdělávacích pořadů ČT o partnerských vztazích a následně publikované knihy. V ČT jsem se dále odborně podílel na těchto projektech: 13. komnata, Experiment, Nevzdávej to!

 

Jsem také manžel a rodič, který více než třicet let pracuje s mládeží. 

Byl jsem přes deset let garantem vzdělávání pracovníků poskytujících volnočasové aktivity dětem a mládeži  v Libereckém kraji (o prázdninách a víkendech i mimo něj). Pokud mi čas dovolí, relaxuji v přírodě, hlavně na táborové základně, horách a vodě, kde hledám klid a hranice svých možnosti.

Vše fotograficky dokumentuji a potom se šťastný vracím do kruhu svých blízkých, kde mi je nejlépe. 

Slovo jako nástroj

Na počátku všeho bylo slovo.

Slovo umí pohladit a povzbudit. Má moc nás motivovat a formulovat naše životní cíle naplňující život štěstím. Nebo nás může bodnout a rozbít naše sebevědomí. Má moc sebrat nám naše sny a uvrhnout nás do smutku a zoufalství. Je na nás jak se slovy zacházíme. 


Říkáte co opravdu chcete? Nebo, z nepochopitelných důvodů, říkáte opak? 

Zeptáme se když něčemu nerozumíte?  Nebo si, na základě předpokladů, vytvoříte domněnky?


Slovo má obrovskou moc, protože věci a situace dostávají svou hodnotu podle toho jak se interpretují

Čím více se pojmenování užívá, tím pevnější je vazba mezi slovem a věcí / situací a tato "vazba" se stává stavebním kamenem našeho přemýšlení a uchopovaní světa. Náš specifický jazyk pak programuje nás i naše okolí. 


Jazykem určujeme svou dominanci, submisivitu či kooperaci a je dobré si to uvědomovat. Pokud si například často stěžujeme, že nám ostatní nepomáhají, pak zpravidla komunikujeme tak, že nepřipouštíme jiný názor, nebo jsme tak vnímáni.


Společně očistíme vaše přemýšlení od domněnek a předpokladů. Otevřeme ve vaší mysli prostor pro tvorbu alternativních pohledů na jednotlivé situace. Reformulujeme vaše životní cíle tak, aby více odpovídaly vašemu spokojenému životu. V průběhu spolupráce si uvědomíte dopady svého naprogramování a to vám pomůže opustit nefunkční a neefektivní modely.


Příběhy z praxe

Jednotlivci

Navštívil mě vyčerpaný manager, kterému se hroutil jak osobní, tak pracovní život. Neustále se snažil zavděčit ostatním, aby získal ocenění. Ostatní však jeho snahy vnímali jako manipulace a vstupování do jejich života. 

Ve chvíli, kdy se mu podařilo vnímat svůj život z jiného úhlu a začal se více starat o svoje reálné potřeby, stal se tak  autentičtějším, pro ostatní uvěřitelnějším, mohl pak dělat radost ostatním a oni jemu.

K procesu změny potřeboval načerpat dostatek energie, proto jsem jej naučil řízeně relaxovat. 

Páry a rodiny 

Jednou jsem pracoval s párem, který se bál otevřeně si vzájemně sdělovat svoje potřeby. Těch spolykaných slov bylo již tolik, že si vzájemně "leželi v žaludku" a nebyli schopní ani spolu jíst. Zpočátku jsme pracovali odděleně, aby každý z nich si uvědomil své reálné potřeby a naučil se je formulovat jako přání. V pozdější párové terapii jsme hledali způsoby, jak tyto potřeby sdělit takovým způsobem, aby došlo k jejich naplnění. Pár přestal pracovat s domněnkami a předpoklady a zjistil, že mají společný životní cíl – domácí pohodu. 

Týmy

Byl jsem osloven vedoucím týmu, který chtěl zefektivnit svou práci a práci podřízených. Tým začínal být rozhádaný, nespolupracující a vykazoval velkou chybovost v práci. Na základě analýzy předávání informací v týmu jsme objevili, že porady jsou roztříštěné bez jasně vytyčeného cíle a v atmosféře strachu se podřízení báli pokládat doplňující dotazy. Po nácviku efektivního vedení porad a týmové supervizi se proces komunikace zlepšil natolik, že se opět začaly budovat neformální vztahy na pracovišti a efektivita práce měřitelně vzrostla. 

Objednání


Základní hodinová sazba je 1 500,- Kč.

U vzdělávání, koučinku a supervize se cena stanovuje dle charakteru zakázky. 

jednotlivci, páry, rodiny

koučink, supervize, kurzy

jednotlivci, páry, rodiny

koučink, supervize, kurzy

Kontakt

napište mi

PORADNA

Olivova 1397/5,

11000 Praha, Nové Město

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Lucian Kantor

IČ: 60261994

SÍDLO

Budovatelů 3270/21, 

Jablonec nad Nisou, PSČ 46601

Bankovní spojení: 2500011223/2010

Nejsem plátce DPH